Werkwijze

Binnen de Opstap Twente werken wij methodisch en op maat. Afhankelijk van de vraag vormen wij op basis van gesprekken, testen, vragenlijsten en observaties een compleet beeld van het kind. Hierdoor ontdekken wij hoe het kind functioneert in het gezin en op school.

Kosten en verwijzing
Onze behandelingen worden vergoed vanuit de gemeentelijke Jeugdwet. Daarvoor is een verwijzing noodzakelijk. Deze kan worden gegeven door:
– De huisarts
– De jeugdarts
– De kinderarts
Wanneer er een jeugdconsulent of wijkcoach betrokken is bij het gezin, kan hij/zij een indicatie afgeven en is een verwijzing niet nodig.

Aanmelding
Ouders(s)/verzorgers dienen zelf contact met ons op te nemen om het kind aan te melden. Vanaf 16 jaar kan een jongere ook zelf contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch of per mail. Bij een aanmelding zullen we een aantal basisgegevens doornemen en aan de hand daarvan al dan niet overgaan tot het plannen van een persoonlijk intakegesprek.

In onze praktijk geldt een wachtlijst van ongeveer 6 tot 10 weken. Bel of mail ons voor de huidige wachttijd.

Telefonische voor-intake
Op basis van een telefonische voor-intake met ouder(s) bepalen wij welk traject het meest passend is voor een kind. Dit kan diagnostiek, behandeling of een combinatie van beide zijn. Vervolgens maken we een afspraak voor een persoonlijke intake. Ook is het mogelijk dat wij doorverwijzen naar een andere organisatie wanneer wij denken dat dit meer passend is.

Persoonlijke intake
Wanneer de keuze wordt gemaakt voor een diagnostiektraject, voeren wij een persoonlijk intakegesprek met de ouder(s) van het kind. Indien het een behandeltraject betreft, nodigen wij zowel ouder(s) als het kind zelf uit voor een gesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken wij de zorgen en wat ouder(s) en het kind graag anders zouden willen zien, maar ook zeker wat er al goed gaat. Meer informatie over diagnostiek en behandeling is te vinden onder Zorgaanbod