Diagnostiek

Tijdens een diagnostiektraject doen wij zorgvuldig onderzoek. De inhoud en duur van dit onderzoek verschilt per hulpvraag en per leeftijd. In de meeste gevallen zullen wij een tweetal testen doen om het intelligentieprofiel en de vaardigheden van een kind/jongere in kaart te brengen. Daarnaast observeren wij het kind, afhankelijk van de leeftijd, zowel op school als thuis, om te zien hoe het kind zich gedraagt in een vertrouwde omgeving. Verder sturen wij ouder(s), de leerkracht en soms ook het kind een aantal vragenlijsten. Eveneens voeren wij een gesprek met ouder(s) om de ontwikkeling van het kind te bespreken. Tot slot bespreken wij de resultaten van het onderzoek met ouder(s). In overleg met hen kunnen de resultaten ook met de betrokkenen op school worden besproken.

Binnen een onderzoek richten wij ons op beschrijvende diagnostiek en stellen wij alleen een diagnose wanneer wij dat noodzakelijk vinden. Aan de hand van de DSM-5 is het dan mogelijk dat een classificerende diagnose wordt gesteld.

Neem contact met ons op