ISO 9001 certificering van kwaliteitsmanagementsystemen

De Opstap Twente heeft het certificaat van de ISO 9001 norm toegekend gekregen. Dit is het bewijs dat er onafhankelijk (door Kiwa) is vastgesteld dat wij voldoen aan alle vastgelegde eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en gezondheid. Daarnaast staat de ISO 9001 norm voor continue reflectie op het kwaliteitssysteem en de verbetering hiervan.